De Vogelkundige kring De Kneuter

p/a  Benedenstraat 80

1851 Humbeek

E-mailadres: secretariaat@dekneuter.be

 

Formulier naar aansluiting bij de vereniging

 

 

Kapelle o/d Bos,

 

 

Ondertekende,

 

Wonende

 

te

 

Tel.:

 

E-mailadres:

 

wenst als lid aan te sluiten bij de Vogelkundige Kring De Kneuter en aanvaardt hierdoor de inhoud van de statuten van de vereniging.

Ik wens volgend jaarlijks lidgeld te betalen:

 

o        Basislidgeld van 17,- euro, inclusief abonnement op clubblad De Kneuter;

 

o        Lidgeld kweker van 27,- euro, inclusief abonnement op clubblad AOB en De Kneuter;

 

o        Lidgeld partner(1) van 10,- euro, exclusief abonnement op clubblad De Kneuter;

 

o        Lidgeld jongeren(2) van 5,- euro, exclusief abonnement op clubblad De Kneuter;

 

o        Extra jaarabonnement op het clubblad De Kneuter voor leden = 5,- euro per jaar;

 

o        Jaarabonnement op clubblad De Kneuter voor niet-leden = 10,- euro per jaar;

 

o        Ik kies volgende wijze van aanbetaling van het aangeduid lidgeld:

 

o        Aanbetaling met liquides bij het invullen van het formulier;

 

o        Aanbetaling door overschrijving op de rekening van De Kneuter 979-2489220-11

 

 

Ondertekening,

 

 

 

 

(1) Zijn partners, alle personen ouder dan 18 jaar verblijvend onder eenzelfde dak.

(2)Onder Jongeren wordt verstaan: aansluitingen waarvan het lid bij aansluiting of aanbetaling van het lidgeld jonger

is dan 18 jaar.