Bestuursleden van de Vogelkundige kring De Kneuter

Voorzitter :Gillabel Arthur

email:gillabeltuur@telenet.be

Tel : 015/71.20.66

Gsm :0467/02.79.75

Ondervoorzitter : Secretariaat &Verslaggeving,De Groof Ludo

emailadres: ludo.degroof@skynet.be

  Ledenadministratie & Ringendienst:Mertens Paul

Financieel & website-beheer : Tel: 015/34.59.61 

Gsm: 0494/61.85.10 

emailadres:paul.mertens@telenet.be

  Commissarissen: Guido Van Cauwenberge

emailadres : delle60@hotmail.com

Hautekeete Dirk

Vergaderadres:  Kaffee De Plekpot bij de Marf

 Mechelseweg 366 Kappelle o/d Bos

gsm: 0477/13 48 59

Algemene ledenvergaderingen:De eerste zondag van iedere maand van 09 u 30 tot +/- 12 u 00

Bankrekening De Kneuter:BE 71 9795 4955 0269