Tentoonstellingsreglement

1:       Het A.O.B. reglement is van toepassing op onze tentoonstelling.

2:       De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. Nadien worden ze gevoederd door de inrichters. Als vogels speciale voeding vereisen moet dit vermeld worden op het inschrijvingsblad en zal de liefhebber deze voeding bij de inkorving aan de inrichters overhandigen.

3:       Het bestuur is niet verantwoordelijk voor sterfte, ziekte of diefstal van de ingeschreven vogels.

4:       Wijzigingen moeten gemeld worden bij de inkorving.

5:       De kooibriefjes dienen in het midden van de kooi te worden aangebracht, waarop de benaming en juiste reeks moet ingevuld worden bij foutief invullen wordt de vogel naar de klasse C verwezen

6:       Elke liefhebber die in de klassen A, B en D tentoonstelt moet bij het inkorven zijn stamnummers kunnen voorleggen. Wie met meerdere stamnummers speelt, is verplicht het eigendomsbewijs van de verschillende stamnummers voor te leggen.

7:      Grasparkieten spelen in de klasse A en D, dit zijn vogels van het jaar 2022.Alle andere parkieten spelen in klasse A en D met ringen van 2021-2022

8:       Deelnemers die Europese vogels tentoonstellen dienen de wettelijke bepalingen na te leven. Hoenders en duifachtige moeten de nodige inentingen gekregen hebben. Een kopie van het inentings­bewijs dient bij inkorving afgeleverd te worden. Zo niet, worden de vogels geweigerd. Databankvogels zullen enkel toegelaten worden na vertoon van het eigendombewijs.

9:       De keuring gebeurt de dag na de inkorving en dit bij daglicht.

Behalve de aangestelde commissarissen, heeft die dag niemand toegang tot de zaal.

10:   Niet voorziene zaken worden zonder recht van verhaal door het bestuur beslecht.

11:   De beslissing van de keurders is onherroepelijk en zal in geen enkel geval gewijzigd worden.

12:   Er zal steeds een ringencontrole op eigen kweekvogels plaats vinden.

13:   Diegene die bedrog pleegt, - in welke zin dan ook - zal naar de laatste plaats verwezen worden.

14:   Enkel verzorgde en nette standaardkooien AOB en BOF zijn toegelaten.

15:   Voor het behalen van een kampioenstitel moet de vogel minstens 90 punten behalen.

16:   Het klassement wordt opgemaakt per 5 vogels, bij gelijkheid zal rekening gehouden worden met de

6-de, 7-de vogel, enz tot een onderscheid kan gemaakt worden.

17:   Om een klassementprijs te kunnen behalen moet een deelnemer met tenminste 10 vogels ingeschreven zijn.

18:   De ingeschreven vogels dienen bij de inkorving te worden betaald.

19:   Extra inschrijvingen zijn bij de inkorving toegestaan.

20:   De kampioenrozetten blijven eigendom van de vereniging De kneuter.

21: Elke deelnemer verklaart zich akkoord met dit reglement.

 

De inschrijving opsturen naar :

Mertens Paul

Heike 44

2811 Hombeek

Gsm: 0494618510

 

 

 

Na 02 oktober worden geen kooibriefjes meer opgestuurd. Ze dienen dan afgehaald te worden bij de inkorving.

Men kan ook online inschrijven: zie www.dekneuter.be

Belangrijke data en uren

 

Inkorving:

Keuring:

Prijsuitreiking:

Uitkorving:

 

Toegang voor het publiek

vrijdag 07 oktober 2022 vanaf 18 u tot 22 u 00. zaterdag 08 oktober 2022

zaterdag 08 oktober 2022 startend om 20 u 00 stipt. zondag 9 oktober 2022 vanaf 18 u 00.

Volgens inschrijvingsnummer

zaterdag vanaf 19 u 00 tot 22u.

zondag vanaf 10 u 00 tot 17 u 30

Men kan zondagvoormidag vrij zijn vogels verkopen op de verkoopstand.