Tentoonstelling gehouden op 08 en 09 oktober 2022

in Parochiecentrum De Mispelaer

Paddegatstraat 53 te 1880 Kapelle o/d Bos

 

Lid van de club: Kwekersnr:
Naam: Telnr:
Adres: Postnr: Gemeente:

e-mail:

De gegevens hierboven invullen alvorens op de knop VERZENDEN te drukken

Gebruik de tab toets om vogels in te geven geen enter drukkenKampioenschappen 2022 A B C D E
Kanarie vetkleur wit int 1 14 27 126 143
Kanarie vetkleur rood int 2 15
Kanarie vetkleur geel int 3 16
Kanarie vetkleur geel - ivoor 4 17
Kanarie vetkleur schimmel rood+geel 5 18
Kanarie melaninen wit 6 19 28 127 144
Kanarie melaninen rood 7 20
Kanarie melaninen geel 8 21
Kanarie alle mozaieken vetstof 9 22
Kanarie alle mozaieken melanine 10 23
Kanarie vetkleur rode ogen 11 24 29 128 145
Kanarie nieuwe kleuren geel 12 25
Kanarie nieuwe kleur wit- rood 13 26
Gloster Corona 30 38 46 129 146
Gloster Consort 31 39
Alle frises, Raza Espangnol 32 40 130 147
Border 33 41
Fife Fancy 34 42
Scotch fancy 35 43
Belg. Bult, Munch., Japanse Hoso 36 44
Overige postuurkanaries 37 45
Zebravinken mannen + mutaties 47 57 67 131 148
Zebravinken poppen + mutaties 48 58
Japanse Meeuwen 49 59 68 132 149
Padda's + mutaties 50 60
Lonchuras + mutaties 51 61
Australische Exoten+ mutaties 52 62 69 133 150
Afrikaanse Exoten + mutaties
53 63
Gouldamandines + mutaties 54 64 134 151
Overige Exoten zaadeters + mutaties 55 65
Overige Exoten niet-zaadeters + mutaties 56 66 70
 Europese x Kanarie en omgekeerd 71 75 79 135 152
 Exoot x Kanarie  en omgekeerd 72 76
Exoot x Exoot 73 77
Overige Kruisingen 74 78
Hoenders 80 82 84 136 153
Exotische duifjes, lachduif en Sierduiven 81 83
Alle kleine Europese 85 88 91 137 154
Alle grote Europese vanaf Pestvogel 86 89
Alle mutaties Europese 87 90
Grasparkieten vetkleur + niet getekend 92 106 120 138 155
Grasparkieten klassiek pigment 93 107
Grasparkieten niet klassiek pigment 94 108
Rosei colli alle groenen 95 109 121 139 156
Rosei colli alle mutaties 96 110
Catharina 97 111 122 140 157
Forpussen en hangparkieten 98 112
Overige agaporniden alle groenen 99 113
Overige agaporniden mutaties 100 114
Neophema en bourksparkieten 101 115 123 141 158
Andere Parkieten t.e.m. ring 5 mm 102 116
Andere Parkieten t.e.m.ring 5 mm mutaties 103 117
Grote parkieten / papegaaien + mutaties 104 118 124 142 159
Kleine Grasparkiet 105 119 125
   
nr
benaming van de vogel reeks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
meer vogels